İş Gücü Anlaşmasının Altmışıncı Yılında Aidiyet ve Ötekileştirilme Arasında Almanyalı Türkler

Abstract Ulusaşırı alanda varlık göstermeye çalışan Türkiye kaynaklı göç kökenli topluluk; genellikle entegrasyon ve kimlik kavramları etrafında tartışılan çeşitli ikilemler yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye kökenli Almanyalı Türklerin aidiyet hissetme ve ötekileştirilme arasında yaşadıkları ikilemleri tespit etmektir. Alman anayasası ve hukuk mevzuatı azınlıkların haklarını genel olarak korur görünürken Almanya kamuoyunun önemli bir kısmı özellikle Müslüman […]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Devamı