(Re)integration Problems Faced by First Generation Turkish Labor Immigrants Who Returned from Germany

Abstract

With the labor agreement signed between Germany and Turkey in 1961, migration from Turkey to Germany increased drastically. As a result, Turkish society extending to the fifth generation exists today in Germany. Most of those who immigrated during this period, went for a short time to earn money. However, in the historical process most of the firstgeneration immigrants lived in Germany for many years. Although the majority of first-generation immigrants return to their homeland within the scope of their retirement plans, the cyclical changes in Germany and the laws to encourage return also had a catalytic effect on their return. Some of the first-generation immigrants’ socialization in their early youth took place in Turkey, and some in Germany. Immigrants returning to Turkey after living in Germany for many years have problems in many areas, from social life to access to public services and bureaucracy. In addition to these problems, their imagination of the homeland carries traces of their homeland perceptions from years ago. The inconsistency of the idea of homeland in the mind with the reality in the homeland after their return also creates some re-integration problems.

References

 • Abadan-Unat, N. (2006). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Adıgüzel, Y. (2019). Göç Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Aker, A. (1972). İşçi Göçü, İstanbul: Sander Yayınları.
 • Artfulliving (2016). “Artık Aidiyet de Mobil”, https://www.artfulliving.com.tr/sanat/artik-aidiyet-demobil- i-7046 (Erişim Tarihi: 02.08.2022)
 • Aydın, Y. (2020). New Trends in Turkey-Germany Migration. Germany Brief 13, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma; Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pagem Yayınevi.
 • Creswell, John W. (2018), Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Çev. Mesut Bütün, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çetin, T. ve Leyla, E. (2008). Yurtdışından Geri Dönüş Yapan Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarının İncelenmesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C:8, sayı:2, s.65-80.
 • Demircioğlu, A. (2012). Federal Almanya’dan Kesin Dönüş Yapan İşçilerimizin Sosyo-Politik Sorunları. Journal of Social Policy Conferences , 0 (32), Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ iusskd/issue/932/10517
 • Doğan, S. (1990). Yurtdışından Dönen Gençlerin Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Ekin, N. (1987). Türkiye’den Göçün 25. Yılında: Beklentiler ve Gerçekler. İktisat Fakültesi Mecmuası, C:43, s.283-293.
 • Erdoğan, M. (2011). Almanya’da Irkçı Neo-Nazi Cinayetler, Türklerin Görüş ve Duyguları Araştırması. HUGO Avrupa Kamuoyu Araştırmaları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Erdoğan, M. ve A. Kaya. (2015). Türkiye’nin Göç Tarihi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gedikoğlu, S. & Akbaş, E. (2019). Toplumsal Hafızanın Geriye Göçü- Avrupa’dan Türkiye’ye Geri Dönen Üçüncü Kuşak Gençler Üzerine Nitel Bir Araştırma. ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2),517-545. DOI:10.31679/adamakademi.602373

Details

Primary Language English
Subjects Political Science
Journal Section Research Articles
Authors

Haydar Haluk CEYLAN  This is me
YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
0000-0003-0310-6698
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Ceylan, H. H. (2022). (Re)integration Problems Faced by First Generation Turkish Labor Immigrants Who Returned from Germany . Turkish Journal of Diaspora Studies , 2 (2) , 165-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjds/issue/72870/1182679

total views 180 , views today 1