The Development of the Turkish Minority’s Social Challenges in Denmark from 1970 to 2021, for the Purpose of Integration

The Development of the Turkish Minority’s Social Challenges in Denmark from 1970 to 2021, for the Purpose of Integration

 Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 55 – 72, 31.03.2022

Öz

Beginning in the 1960’s, Denmark recruited Turkish guest workers. Today, the Turkish minority is Denmark’s largest minority group from non-western countries. This article examines the social challenges of the Turkish minority in Denmark from 1970 to 2021, and their integration during this period. This study uses several methods to obtain insight into the integration process of Turkish immigrants over three generations in Denmark and the challenges they faced and continue to face. In addition to the source criticism and a comprehensive literature review, this study uses qualitative and quantitative methods to understand Turkish immigrants’ immigration processes. Qualitative and quantitative analysis in the field of Danish historical research, specifically the area concerning the Turkish minority are not adequately covered by the existing literature. This study finds that all three generations of the Turkish minority in Denmark experienced social challenges in several areas that are related to each other, and these social challenges have an effect on their integration status. Some social challenges have decreased over generations but specifically discrimination and racism have not.

Kaynakça

 • Andersen, C. D., & et al. (1970). Samme vilkår: DASF udvalgsrapport om: Fremmedarbejderproblemet. DASF.
 • Aarhus University. (2011). Danmarks historie – i grundtræk (Vol. 2). Aarhus University Press.
 • Aydin, M. K. (2019). Milli korunma kanununun hayata geçirilişi (1940) ve tek parti dönemi uygulamaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), s. 413-428.
 • Coleman, D., & et al. (1999). Indvandringen til Danmark: Internationale og nationale perspektiver. Denmark: Spektrum.
 • Demirbaş, T. (1997). Federal Almanya’ya Türk işçi göçü ve Bunun Yarattığı Sorunlar. In Prof. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan (p. 547). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • Demokraten. (1969, October 14). Dansk firma solgte ansættelsesbreve. Demokraten, 8.
 • Eba. (1970, May 9). Her er beviset: Han tjener formuer på at anvise arbejde, der ikke eksisterer. Aktuelt, 2-3.
 • Emerek, R., Ibsen, S., & Kold, V. (2000). Indledning: Marginalisering og integration? Tidsskrift for Arbejdsliv, 2(2), pp. 7-18.
 • Farbøl, R., & et al. (2018). danmarkshistorien.dk. Hentet fra danmarkshistorien.dk – Aarhus Universitet: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oliekriserne-og-deres-betydningfor-dansk-oekonomi-1973-1991/
 • Fisker, J. (1970). Velkommen Mustafa. Arbejdsgiveren(6), 34-36.
 • Frøslev, L. (2009, December 18). Tyrkere og somaliere føler sig diskrimineret. https://www.berlingske.dk/samfund/tyrkere-og-somaliere-foeler-sig-diskrimineret (Accessed on 10.01.2022).
 • Hjarnø, J., & et al. (1973). Fremmedarbejderpolitik – en bog om fremmedarbejderproblematikken. Mellemfolkeligt Samvirke.
 • Hussain, M., & et al. (1997). Medierne, minoriteterne og majoriteten: En undersøgelse af nyhedsmedierog den folkelige diskurs i Danmark. Nævnet for Etnisk Ligestilling.
 • Jønsson, H. V. (2018). Indvandring i velfærdsstaten. Denmark: Aarhus University Press.
 • Jeppesen, K. J. (1989). Unge indvandrere – En undersøgelse af andengeneration fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan. Denmark: Socialforskningsinstituttet.
 • Jessen, B. (2017, March 9). Hver anden indvandrerforaelder mit barn skal vaere akademiker. https://www.berlingske.dk/samfund/hver-anden-indvandrerforaelder-mit-barn-skal-vaere- akademiker (Accessed on 11.01.2022).
 • Jh. (1974, February 7). Fremmedarbejderne vandt strejken – får efterbetaling. Aktuelt, 15.
 • Kanca, O. (2012). 1950-1960 arası Türkiye’de uygulanan sosyo-ekonomik politikalar/socioeconomic policies applied in Turkey between the years of 1950-1960. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), s. 47-63.
 • K.r. (1971, December 13). Gæstearbejderne uden fritidslokale. Demokraten, 1-2.
 • Lee, W.-N., & Tse, D. (1994). Changing media consumption in a new home: Acculturation patternsamong Hong Kong immigrants to Canada. Journal of Advertising, 23(1), pp. 57-70.
 • Rockwool Fonden. (1999, December). Nye tal om indvandrernes uddannelse i hjemlandet og i Danmark. https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/02/Nyhedsbrev-december-1999.pdf (Accessed on 12.01.2022).
 • Rockwool Fondens Forskningsenhed. (2013, September). The second generation immigrants had come a long way in their integration compared to the first generation immigrants. https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/01/Nyhedsbrev-September-2013- Ny.pdf (Accessed on 12.01.2022).
 • Rytter, M. (2018). Integration. Denmark: Aarhus University Press.
 • Sam, D. L., & Berry, J. (2010). Acculturation: When individuals and groups of different cultural backgrounds meet. Perspectives on psychological science, 5(4), pp. 472-481.
 • Sønderjyden Aktuelt. (1974, February 6). Kom til skade på job: måtte ikke tage på hospital. Aktuelt, 15.
 • Sønderjyden. (1969, May 12). Tyrkisk arbejder fik bank af unge terrorister. Sønderjyden, 1.
 • Seeberg, P. (2002). Unge indvandreres integration, herunder integration gennem gymnasiet, fritidsaktiviteter, kærester mv. AMID, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold,Aalborg Universitet.
 • Seeberg, P. (2006). Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid? In J. H. Petersen, & et al., 13 løsninger for den danske velfærdsstat (p. 221). University Press of Southern Denmark.
 • Skaksen, J. R., & et al. (2016). Hvad ved vi om indvandring og integration?: indvandringen til Danmarkog forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag. Gylling, Denmark: Gyldendal A/S.
 • T.C. Başkanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. (2011, October). The problems Turkish immigrants experienced in Europe. https://ytbweb1.blob.core.windows.net/files/resimler/ kitaplar_pdf/Avrupada_yasayan_tu rkleranketi.pdf (Accessed on 13.01.2022).
 • Weichardt, B. (9. June 2021). ekstrabladet.dk. Hentet fra Ekstra Bladet: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/politiker-oensker-ikke-vaccine-fra- toerklaede-klaedt-muslim/8620085

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Siyasi Bilimler, Sosyoloji
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Merve SAHİN 
University of Southern Denmark
0000-0002-2366-5377
Denmark

Erken Görünüm Tarihi 31 Mart 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1

total views 646 , views today 1