İş Gücü Anlaşmasının Altmışıncı Yılında Aidiyet ve Ötekileştirilme Arasında Almanyalı Türkler

Abstract

Ulusaşırı alanda varlık göstermeye çalışan Türkiye kaynaklı göç kökenli topluluk; genellikle entegrasyon ve kimlik kavramları etrafında tartışılan çeşitli ikilemler yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye kökenli Almanyalı Türklerin aidiyet hissetme ve ötekileştirilme arasında yaşadıkları ikilemleri tespit etmektir. Alman anayasası ve hukuk mevzuatı azınlıkların haklarını genel olarak korur görünürken Almanya kamuoyunun önemli bir kısmı özellikle Müslüman azınlığa yönelik olumsuz tutumlara sahiptir. Bu çalışmada Türkiye kökenlilerin aidiyetleri, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Türk kökenli göçmenlere yönelik araştırmasının verilerinden yararlanılarak incelenmektedir. Bu çalışmada NRW postmigrantisch- Kuzey Ren-Vestfalya Nüfusunun Almanya’daki Müslümanlara Yönelik Tutumları başlıklı araştırmanın verileri Axel Honneth’in tanı(n)ma teorisi ve Honneth ile Ferdinand Sutterlüty’nin normatif paradoks modelinden yararlanılarak yorumlanmaktadır. Çalışmada; Türkiye kökenli Almanyalı Müslümanların tarihinde yaşanan ikilemlerin sürdüğü, çoğunluk toplumunun önemli bir kısmının Müslümanları dışlayıcı bir tutuma sahip oldukları ve bu durumun genel demokratik ilkelere tehdit potansiyeli içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • AA (2020). “Almanya’daki Mölln faciasının 28. Yılı”, Erişim: 16.06.2021. https://www.aa.com.tr/tr/ dunya/almanyadaki-molln-faciasinin-28-yili/2053331
 • Adıgüzel, Y. (2004). “Kimliğin Korunmasında ve Üretilmesinde Türk Derneklerinin Rolü, AlmanyaKöln Örneği”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayıml

Details

Primary Language English
Subjects Cultural Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet ASLAN 
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1657-9662
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Aslan, A. (2021). İş Gücü Anlaşmasının Altmışıncı Yılında Aidiyet ve Ötekileştirilme Arasında Almanyalı Türkler . Turkish Journal of Diaspora Studies , 1 (2) , 96-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjds/issue/65220/1003072

total views 113 , views today 1 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •