Almanya’daki Türklerin 60 Yılının Akademik Çalışmalara Yansıması: Değişen İlgi Alanları, Dönüşen Yaklaşımlar ve Araştırılması Gereken Konular

Abstract

30 Ekim 1961’de Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşması sonrasında Türkiye’den Almanya’ya yoğun kitlesel göçler gerçekleşmiştir. Başlarda geçici olması planlanan bu göç hareketinin zamanla kalıcı bir hal almaya başladığı görülmüştür. Böylelikle 60 yıldır Almanya’da varlığını sürdüren bir Türk diasporası meydana gelmiştir. Tüm bu süreçler Türkiye’de akademik araştırmaların da ilgi odağı olmuştur. Almanya’daki Türkler, 1960’lardan günümüze değin akademik çalışmalarda farklı konu bağlamlarında ele alınmıştır. Öyle ki 1960’larda ekonomi, işçi tasarrufları ve sanayileşme hareketleri bağlamında işçi göçü ele alınırken 1980’lerde Almanya’da yetişen yeni kuşakların eğitim, dil ve kültür konuları ve geriye dönenler üzerine yoğunlaşılmıştır. 2000’lere gelindiğinde ise çalışmaların eğitim, dil, kimlik, vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı gibi konulara yöneldiği görülmektedir. Bu çalışma 1961 sonrasında kitlesel olarak Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen göç hareketinin ve zamanla kalıcılaşan Almanya’daki Türklerin, akademik çalışmalara nasıl yansıdığı ile akademik çalışmalarda hangi bağlamda konu olduğunu Türkiye’de yazılmış tezler üzerinden incelemektedir.

References

 • Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. (3. Baskı). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Abadan-Unat, N. & Kemiksiz, N. (1986). Türk Dış Göçü 1960-1984 Yorumlu Bibliyografya. Ankara: A.Ü.S.B.F. ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi.

Details

Primary Language English
Subjects Sociology
Journal Section Research Articles
Authors

Muhammet Mustafa İYİ
Göttingen Georg-August Üniversitesi
0000-0003-3152-0757
Germany

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 1, Issue 2

Cite

APA İyi, M. M. (2021). Almanya’daki Türklerin 60 Yılının Akademik Çalışmalara Yansıması: Değişen İlgi Alanları, Dönüşen Yaklaşımlar ve Araştırılması Gereken Konular . Turkish Journal of Diaspora Studies , 1 (2) , 121-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjds/issue/65220/1003076

total views 117 , views today 1 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •